Živočišná výroba

      V oblasti živočišné výroby se zabýváme chovem skotu holštýnského plemene a chovem prasat. V letech 1996-2001 proběhla první vlna modernizace ustájení hospodářských zvířat v řádu desítek milionů korun, která výrazně zvýšila produktivitu práce. Modernizace provozů v celkové výši investic přesahujících 68 milionů korun proběhla pomocí dlouhodobých úvěrů poskytnutných Waldviertler Sparkasse von 1842 AG a Komerční bankou, a. s. . Významnou pomocí pro ekonomiku těchto investic byla pomoc Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. prostřednictvím dotací úroků a jištění úvěrů.

     Vstup do Evropské unie v roce 2004 znamenal možnost čerpání prostředků evropských fondů prostřednictvím Operačního programu zemědělství (dále jen OPZ), respektive Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Požadavky na welfare zvířat a přísná kriteria v oblasti skladování statkových hnojiv tak určily směr budoucích investic. V letech 2007-2008 byla vystavěna nová jímka na kejdu v Srbech s kapacitou 5000 t, zrekonstruováno hnojiště v Třebnicích, modernizována stáj pro výkrm býků v Třebnicích, rovněž byly modernizovány stavební prvky na VKK Srby a modernizovány technologické prvky dojíren v Srbech a ve Březí. Druhou vlnu investic do provozů živočišné výroby pak završila modernizace farmy ve Březí v roce 2011. Celkové investice "druhé vlny" modernizace dosáhly výše téměř 75 mil. korun. U všech těchto investic jsme byli úspěšní při podání žádosti o dotaci z OPZ, resp. PRV. V této souvislosti je třeba zmínit vynikající spolupráci s poradenskou firmou Agroteam CZ, s.r.o. České Budějovice při řešení záležitostí týkajících se administrace žádostí o dotace.

Chov skotu

      Meclovská zemědělská, a. s. chová cca 2.700 kusu skotu, z toho 950 dojnic. Průměrná užitkovost na dojnici a den činí 26,5 litru (květen 2013). Dojnice jsou ustájeny v Srbech u Horšovského Týna (600 kusů) a ve Březí u Meclova (350 kusů). Veškerou roční produkci 8,5 milionů litrů kravského mléka prodáváme do Mlékárny Klatovy, a. s. . Další kategorie skotu jsou pak ustájeny na farmách v Třebnicích, Dolním Metelsku, Roudné u H. Týna, Vítání a v Hostouni u H.Týna. V Hostouni jsou pak v množství 40-ti kusů chovány krávy bez tržní produkce mléka, je také využit tamní pastevní areál.

Chov prasat

       Druhým odvětvím živočišné výroby je chov prasat. V současnosti je chováno cca 3.000 kusů prasat, z toho 270 prasnic. Roční odchov se pohybuje okolo 23,50 kusů na prasnici ročně, v žíru prasat je dosahováno přírustku 780 g na kus a den. Rekonstrukce objektu teletníku v Mašovicích v letech 2000-2001 umožnila Meclovské zemědělské, a. s. koncentrovat chov prasnic a následný odstav selat do jednoho místa. Navazující výkrm prasat je realizován na farmách v Třebnicích, v Hostouni a v Poběžovicích. Část produkce selat je prodáváno společnosti ZOD Mrákov, která je dále vykrmuje a nabízí pak řeznické výrobky ve své podnikové prodejně v Mrákově. Meclovská zemědělská, a. s. rovněž nabízí k prodeji prasata po domluvě s hl. zootechnikem. 

Chovatelské úspěchy

      Asi nejslavnější kapitolou společnosti let 2005-2009 jsou chovatelské úspěchy dosahované na českých a evropských výstavách s trojicí dojnic Fanatička, Lidka a Ester. Je zde třeba uvést, že jde o dojnice z produkčních stád, nikoliv stád speciálně připravovaných na výstavy. Zcela jistě je nejznámější "redka" Fanatička, šampionka výstavy Přerov 2005, držitelka 4. místa celosvětové soutěže Red Champions around the World 2005. Na tomto chovatelském poli je třeba zmínit dlouholetou spolupráci s firmou Insemina Horšovský Týn ing. Václava Šalouna. O Fanatičce dokonce byla nazpívána i písnička "Meclovská", kterou složili pánové Áda Školka a Vladimír Salčák a kterou si můžete poslechnout na úvodní stránce těchto stránek.

 

Fanaticka Lidka Ester