Meclovská zemědělská, a. s.

      Naše společnost podniká v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice. Hlavní činností firmy je živočišná a rostlinná výroba. Nosným odvětvím podniku je chov dojného skotu (holštýnské plemeno). Mimo jiné také poskytujeme služby v oblasti nákladní motorové dopravy a provozujeme čerpací stanici LPG. Od května 2012 společnost provozuje vlastní bioplynovou stanici o rezervovaném výkonu 1.000 kW v areálu společnosti v Meclově.

      Meclovská zemědělská, a. s. vznikla 30. 4. 1996 na základě transformace ZD Meclov. Původní JZD Meclov vzniklo sloučením bývalých jednotných zemědělských družstev Meclov, Srby a Třebnice v průběhu 60 a 70. let minulého století. V roce 1997 začala společnost obhospodařovat cca 800 ha zemědělské půdy v okolí obcí Horní Metelsko a Dolní Metelsko. V srpnu roku 2003 pak společnost koupila v dražbě majetek společnosti ZIR Hostouň, s. r. o. , provozující zemědělskou činnost na pozemcích kolem Hostouně u Horšovského Týna a začala zde hospodařit cca na 600 ha zemědělské půdy. V současné době (2014) Meclovská zemědělská, a. s. užívá cca 3.730 ha zemědělské půdy, v působnosti 7 obecních (městských) úřadů a celkově v 30 katastrálních územích.

      Roční obrat firmy se pohybuje okolo 220 mil. Kč a zaměstnává 109 osob. Základní kapitál společnosti je 128.083 tis. Kč, je tvořen zaknihovanými akciemi na jméno o nominální hodnotě 1000 Kč.

Odkaz na Justice.cz: Meclovská zemědělská,a. s.