Meclovská zemědělská, a. s.

     Meclovská zemědělská, a. s. vznikla v roce 1996 na základě transformace Zemědělského družstva Meclov. V současné době (2019) je ve vlastnictví cca drobných 380 akcionářů. Hospodaří na okrese Domažlice na výměře cca 3.550 ha zemědělské půdy, z toho je 2.900 ha půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Obdělávanou výměrou pozemků jde o jeden z největších podniků v okrese Domažlice v působnosti pěti obecních či městských úřadů. Zabývá se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou. Osevní postup je zastoupen obilovinami, olejninami a plodinami určenými pro výživu chovu skotu. Od roku 2012 provozuje bioplynovou stanici v Meclově o hodinovém elektrickém výkonu 1.200 kW. Ve svém areálu v Meclově rovněž prodáváme LPG.

     Nosným odvětvím je ale jednoznačně výroba živočišná, konkrétně chov mléčného holštýnského skotu. Chov je soustředěn do farem v obcích Srby, Březí, Třebnice, Dolní Metelsko a v Hostouni. Na těchto farmách je ustájeno cca 2.700 kusů skotu, z toho 1.000 dojnic soustředěných na farmách ve Březí a v Srbech. Užitkovostí dojnic přesahujících 10 tis. litrů mléka na kus a rok se společnost řadí mezi špičku v oboru nejen v ČR, ale i ve světě. Ze svého mléka vyrábí od dubna 2019 mléčné výrobky (jogurt, zákys) ve své minimlékárně v Srbech.

     Meclovská zemědělská, a. s. spolupracuje i s akademickou sférou. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích probíhají na našich pozemcích pokusy s pěstováním kotvičníku zemního a maralího kořene. Kotvičník má  pozitivní vliv na snižování cholesterolu a má afrodiziakální účinky na muže i ženy. Maralí kořen zvyšuje odolnost proti stresu a je současně imunostimulátorem. Naše firma spolupracuje také s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU) na výzkumu léčebného konopí. V prostorách společnosti jsou prostory vybavené technologiemi pro pěstování konopí a tyto prostory jsou spolu s personálním zajištěním určeny pro výzkumné záměry ČZU. Do budoucna v případě získání licence na pěstování léčebného konopí bychom chtěli realizovat naše konopí na trhu v ČR i zahraničí.

     Základní kapitál společnosti tvoří 128.083 kusů zaknihovaných akcií na jméno o nominální hodnotě 1000,-- Kč, firma poskytuje pracovní příležitost pro cca 100 zaměstnanců, roční obrat firmy se pohybuje v rozmezí 210-230 milionů Kč.


Odkaz na Justice.cz: Meclovská zemědělská,a. s.