image_3
image_2
image1

Kvalitní produkty

Světové úspěchy

Dlouholetá tradice

Moderní technologie

Ohleduplnost k přírodě

Vítejte na stránkách společnosti Meclovská zemědělská, a. s. . 

 

Meclovská zemědělská, a. s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, která se koná v pátek 22.6.2018 od 15.00 hod v sále hotelu Hubertus v Poběžovicíh. Pozvánku a Výroční zprávu s výkazy je možné stáhnout v sekci "Ke stažení".

A K T U Á L N Ě (20.6.2018)

Představenstvo společnosti obdrželo návrhy akcionáře pana PaedDr. Josefa Kubeše k záležitostem pořadu jednání valné hromady a k těmto návrhům zaujalo stanovisko, které je možné stáhnout v sekci "Ke stažení".

 

Naše společnost sídlící nedaleko Horšovského Týna v okrese Domažlice se zabývá zemědělskou činností v oblasti jak rostlinné, tak živočišné výroby. Se svojí obhospodařovanou výměrou je naše firma jedním z největších zemědělských podniků v Plzeňském kraji.Naši firmu zviditelnily především chovatelské úspěchy v oblasti chovu holštýnského skotu s kolekcí dojnic Fanatička, Lidka a Ester (viz odkaz živočišná výroba).

            Základní údaje o společnosti zveřejňované dle §7 zákona o obchodních korporacích:

Název společnosti: Meclovská zemědělská, a. s.

Sídlo: Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn

Zápis do OR: 30. dubna 1996 u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 540

IČ: 64834646


        Na počest úspěchu dojnice Fanatičky nazpívala dechová kapela Valdaufinka Ády Školky písničku "Meclovská", kterou si zde můžete poslechnout (viz odkaz níže).